CORONA

Wanneer u een afspraak heeft of wilt plannen, stellen wij u de volgende vragen:

 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij
  corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging
  of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met
  hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het
  coronavirus is vastgesteld)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Ja – vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen, bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar de spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk, daar kunnen ze u helpen.

 • Controle vraag: Bent u verder gezond en voelt u zicht momenteel gezond?

Nee- Mondzorg is mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting door uw behandelaar.

Als u alle bovenstaande vragen met Nee kunt beantwoorden – dan kan uw afspraak doorgang vinden, zonder uw bericht gaan wij ervan uit dat u op uw afspraak verschijnt.

Omdat handhygiëne in deze Corona-situatie een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent.
• Volg de aanwijzingen van het team op.
• Kom alleen naar uw afspraak wanneer dit mogelijk is.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. Het patiëntentoilet is afgesloten.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Op deze manier kunnen we met plezier doen waar we goed in zijn: de beste zorg leveren aan onze patiënten.
We hopen u snel weer te zien in onze praktijk.